Συνεντεύξεις

Alexandre Farto

Alexandre Farto (Vhils): Ένας "ποιητής" της πόλης

Μου αρέσει η αίσθηση του ότι καταστρέφω έναν τοίχο δημιουργώντας ταυτόχρονα κάτι που ελπίζω ότι είναι όμορφο και ουσιαστικό