«Κουτή ή σοβαρή, η τέχνη θα έπρεπε να συμβολίζει κάτι»